Spracovanie a ochrana osobných údajov v spoločnosti Country Life (GDPR)

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25. 5. 2018 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenia o Ochrane osobných údajov.

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov).

1. Kto je správca?

Sme spoločnosť Country Life s. r. o., IČ 45792585, sídlom Nenačovice 87, 266 01 Beroun I, registrovaná na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C 11089, ktorá prevádzkuje veľkoobchod, predajne, reštaurácie a e-shop so zdravou výživou. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, na akú dlhú dobu budú uchovávané, a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania, môžete nás kontaktovať na tel. č. +420 311 712 411 ale na e-mail: osobniudaje@countrylife.cz.

2. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Vyhlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda, že:

 •  Spracovávame vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru poštou alebo kuriérom na vašu adresu).
   
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti na vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
   
 • Marketing – zasielanie informačných správ (informačných e-mailov - newsletrov)
  Vaše osobné údaje (meno a e-mail) využívame na zasielanie obchodných správ. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám informačné e-maily len na základe vášho priania alebo súhlasu, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.
   
 • Fotografie a videozáznamy zo seminárov
  Na niektorých našich živých akciách – biodožinkách, propagačných a predajných akciách apod. – zhotovujeme fotografickú dokumentáciu, či video záznam. Fotografie používame v propagačných materiáloch, predovšetkým na webe. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov. Ak je uvedené meno, deje sa tak výlučne na základe súhlasu. Ak by ste na záznamoch nechceli byť, dajte nám vedieť na našich kontaktných údajoch pred usporiadaním živej akcie.
   
 • Cookies
  Pri prehliadaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, nakoľko veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies na reklamné ciele budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať, alebo využiť anonymný režim prehliadača webových stránok.

4. Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje si ponechávame na dobu platnosti premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu na ich uchovávanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré bránia zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Predanie osobných údajov tretím osobám
K vaším osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaním mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

• Peckadesign, s.r.o., Purkyňova 1773/2, 612 00 Brno - Královo Pole, IČ: 26266644, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 40751, ako administrátor webového riešenia
• GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942, zapísaná v Obchodnom registri OS BB, odd: s.r.o. vložka č.9084/S.
• Webkomplet, s.r.o., Klobásova 37/34, 625 00 Brno, IČ: 29185084, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 64036
• VIVnetworks.com s.r.o., Jungmannovo náměstí 753/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28957733, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C, vložka 155807
• Asymbo s.r.o., Hradilova 4/3, Židenice, 615 011 Brno, IČ: 03309762, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Brne oddiel C, Vložka 95049

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade budeme pri ich výbere klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu
Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v štátoch, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

6. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom e-mailu: osobniudaje@countrylife.cz.

Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní informácie, ako vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z informačných e-mailov obmedzujete účel spracovania na zasielanie obchodných správ).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady na zákonom stanovenú dobu. V tomto prípade teda zmažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať e-mailom

Sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov a obchodných správ
E-maily s inšpiráciou, články, či ponuky produktov a služieb vám zasielame, ak ste naším zákazníkom, na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho priania a súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odoberanie našich e-mailov zakliknutím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

7. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Prihlásenie

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Žiadny strach, na e-mail Vám pošleme obratom nové heslo.
Pokial vám neprišlo, skontrolujte si spamovú schránku.

Chcem sa prihlásiť

Košík

Nákupný košík je prázdny.