Záručná doba, expirácie, reklamácie, odstúpenie od zmluvy.

Záručná doba, exspirácia

Pre väčšinu potravín je uvedená minimálna trvanlivosť. Na internete uvádzame trvanlivosť výrobkov z ich dátumov výroby.

Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetického výrobku s minimálnou trvanlivosťou viac ako tridsať mesiacov. V týchto výrobkoch sa uvedie čas, kedy sa zariadenie môže používať po otvorení bez poškodenia spotrebiteľa. Tieto informácie sú označené symbolom otvorenej smotanovej fľaše a dátumom (v mesiacoch alebo rokoch). Pre drogeriu je zobrazená iba dávka.

Postup reklamácie

Zákazník nás môže kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na adrese eshop@countrylife.sk, potom zabezpečíme ďalšie spracovanie reklamácie.

  1. Reklamáciu zákazník musí dopredu ohlasovať. Reklamovaný tovar treba poslať späť do Country Life na adresu K Vypichu 1039, Rudná u Prahy, Logistický areál Prologis, hala č. 7. K tovaru priloží sprievodný list k reklamácii. Tovar zákazník pošle späť na pôsobisko predajcu čo najskôr od nahlásenia reklamácie.
  2. Reklamovaný tovar musí byť zabalený do vhodného prepravného obalu, pretože predajca neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.
  3. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. O opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať , že došlo z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).
  4. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na poplatok za poštovné na sumu potrebnú na doručenie (tieto náklady musí predložiť zákazník prepravným dokladom).

Vybavenie reklamácie

Predajca vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na pre vybavenie reklamácie je 30 dní od prevzatia reklamácie predajcom.
Lehota na vybavenie reklamácie je daná českým zákonom č. 89/2012 Zb.

Odstúpenie od zmluvy

  1. Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predajca nesplní dohodnuté podmienky dodania. Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 1829 a § 1840 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
  2. Právo predajcu na odstúpenie: Predajca je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo významnej zmeny ceny tovaru. Avšak pred odstúpením od zmluvy musí dodávateľ vždy kontaktovať zákazníka, aby sa dohodol na ďalšom kroku.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predajca zákazníkovi a zákazník predajcovia všetky prijaté plnenia.
Zákazník môže odstúpiť od zmluvy informovaním predajcu o tejto skutočnosti, napr. Elektronicky na e-mailovú adresu eshop@country-life.sk, alebo túto skutočnosť písomne oznámiť na adresu prevádzkovateľa.

Pri odstúpení doporučujeme uviesť: číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi. Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na adresu predajcu, kde predajca bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť predajcovia v neporušenom stave, nepoškodený, nerozbalený, kompletný (vrátane všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

Rozpor z kúpnej zmluvy

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( "rozpor s kúpnou zmluvou"), postupuje sa v súlade s ustanovením § 2095, 2096 českého Občianskeho zákonníka.

Prihlásenie

Tyto stránky jsou chráněny pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Žiadny strach, na e-mail Vám pošleme obratom nové heslo.
Pokial vám neprišlo, skontrolujte si spamovú schránku.

Chcem sa prihlásiť

Košík

Nákupný košík je prázdny.